Ölüm cezası

(Photo: www.morguefile.com)

Bütün AB ülkelerinde ölüm cezası yasadışıdır. Avvrupa Konseyi'ne üye ülkelerde ise 1997 yılından beri ölüm cezası uygulanmamaktadır. A.B.D'de ise ölüm cezası bazı eyaletlerde yasadışı olmasına rağnen federal seviyede ve birçok eyalette yasaldır. Avrupa Konseyi 2003 yılında ölüm cezası ile ilgili bir tartışnma başlatmış ve gözlemci üye olan A.B.D ile Japonya'dan ölüm cezalarına moratoryum uygulamalarını istemiştir.

Linkler

http://press.coe.int/cp/2003/185a(2003).htm