Avrupa Birliği Müktesebatı

(Photo: European Commission)

AB mevzuatının tüm yeni Üye Devletler tarafından kabul edilmesi gereken bütünüdür.  Resmi Gazete.'de
yaklaşık 97.000 sayfa uzunluğundadır.

Müktesebatın tamamının tanımlaması zordur.  Celex içinde yaklaşık 15.000 farklı yasal belge bulunabilmektedir. Müktesabat, tüm antlaşmaları, bugün geçerli olan tüm mevzuatı, tüm mahkeme hükümlerini, ikinci (Dış ve Güvenlik Politikası) ve üçüncü (Adalet ve İçişleri ) destekçi üyeler'den gelen her tür kararın yanı sıra yumuşak yasa'yı içerir.

Müktesebat kavramı ayrıca AB yasasının ve Divan tarafından geliştirilmiş diğer ilkelerin, kısmen yasal aktivism.  üzerinden   öncelik'ini içerir. Üye Devletler, AB Divanı tarafından gelecekte alınacak çoğunluk kararlarını ve hükümlerini kabul etmekle yükümlüdür.

Genişlemelerle ilişkili olarak, üye ülkelerin müktesebatın tamamını kabul etmesi son derece önemlidir.

Bu ilke, teklif edilen Madde 10’daki Anayasa taslağına artık dahil edilmiştir.

Müktesebat kavramı, AB’nin yanı sıra sürmekte olan genişlemeyi ve anayasal süreci anlamakta çok önemlidir.

Notlar

 

Linkler

http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_......rope/euro-glossary/1216329.stm