Kanser

Cigarette warning label (Photo: www.eu2001.se)

AB bir yandan tütün ekimini sübvanse edip üye ülkelerin kansere neden olan çeşitli sülfit ve nitratları yasaklamasına izin vermezken diğer yandan da kanser araştırmalarını desteklemektedir. AB'nin bu çelişkili tutumu da yoğun eleştirilere neden olmaktadır.

Linkler

http://www.iarc.fr/ 

http://europa.eu.int/comm/heal......_projects_tobacco_funds_en.htm