OTP (Ortak Tarım Politikası)

bkz. Ortak Tarım Politikası.