Adisyonalite (Katmacılık)

Developing remote control water treatment sensoral systems in Luxembourg, partially funded by EU (Photo: European Commission)

AB içindeki birçok proje hem AB'nin hem de o ülkenin ulusal katkılarıyla finanse edilmektedir. Adisyonalite prensibi AB fonlarının üye ülkeler tarafından yapılan katkıların yerine değil yalnızca bu katkılara ek olarak yapılması anlamına gelir.

Linkler

http://www.cordis.lu/itt/itt-en/01-3/policy03.htm