Katkı maddeleri

Food additives are regulated by EU directives (Photo: www.ecosalon.com)

AB direktifleri yiyeceklere katılabilecek maddeleri belirler. Tatlandırıcılar, renk katkı maddeleri ile ilgili direktifler ve 'farklı direktif' diye adlandırılan ve nitrat, sülfat gibi maddelerle ilgili olan direktifler vardır.

Linkler

Ayrıca bkz.  Çevre hükümleri ve Azo renkleri.
http://www.elc-eu.org/approved.htm