Ortak Tarım Politikası

(Photo: Commission)

Ortak tarım politikası 1 Ocak 1958'de Roma Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle geçerlilik kazanan ilk ortak politikadır. Ortak Tarım Politikası, ortak iç pazarın içindeki zirai ürünlere dünya ortalamasından daha yüksek fiyat biçilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu yüksek fiyatlar ithal tarım ürünlerine uygulanan kotalar ve gümrük vergileriyle sağlanmaktadır.

Bağlantılar

http://europa.eu.int/pol/agr/index_en.htm

http://www.ue2004.ie/templates......ndard.asp?sNavlocator=4,24,318

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_1_9_en.htm