Baş Avukat (Advocate General)

The EU Court in Luxembourg has eight advocate generals (Photo: www.ec.europa.eu)

AB Adalet Divanı'nda yargıçlar dışında kararları hazırlamada yardımcı olmak üzere sekiz tane baş avukat bulunmaktadır. Baş avukatlar AB Divanı için bağlayıcı olmayan, ancak kararlarını etkileyebilen yazılı görüşler hazırlamaktadırlar.

Linkler

http://europa.eu.int/institutions/court/index_en.htm