Aarhus Konvansiyonu

(Photo: UN Environment Programme)

Çevre ve insan haklarını birbirine bağlayan uluslararası antlaşma. AB tarafından imzalanmış olup yurttaşlarına bilgiye erişim, karar verme sürecine katılım ve çevre konusunda yargıya erişim imkanları sağlamaktadır.

Notlar

İsmini Konvansiyon'un toplandığı Aarhus şehrinden almıştır.

Linkler

http://www.unece.org/env/pp/