Ajanslar, (kurumlar)

From Stockholm to Crete and from Lisbon to Warsaw, 29 agencies provide service, information and know-how to the people of the European Union and beyond. The agencies work within many different fields such as environment, food safety, transportation, trade marks, education, or fundamental rights. (Photo: www.bookshop.europa.eu)

Avrupa Birliği çeşitli konuların üzerine eğilmek için farklı kurumlar oluşturabilir. Aşağıdaki kurumlar AB tarafından kurulmuş ve yönetilmektedirler:

- CdT: Translation Centre for the Bodies of the European Union –  (Avrupa Birliği Organları için Çeviri merkezi)                       Lüksemburg: http://www.cdt.eu.int

- CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational Training –  (Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi) Selanik(Yunanistan): http://www.cedefop.eu.int http://europa.eu.int/agencies/cedefop/index_en.htm

- EEA: European Environment Agency – Kopenhag (Danimarka):(Avrupa Çevre Ajansı)                                       http://www.eea.eu.int  http://europa.eu.int/agencies/eea/index_en.htm


- ETF: European Training Foundation- Torino (Italya)                  (Avrupa Eğitim Vakfı)                                              http://www.etf.eu.int http://europa.eu.int/agencies/etf/index_en.htm

Tüm ajanlar hakkında genel bilgi için: http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm