Konfederasyon

Konfederasyon her biri egemenliğini ve eşitliğini muhafaza eden bağımsız devletler arasındaki birliktir. Federasyon üye devletlerin egemenliklerini yüksek bir federal otoriteye devrettikleri ve ancak bazı yetkileri kendilerinde saklayabildikleri bir birliktir.

Notlar

Linkler

Ayrıca bkz.  federalism.