Agenda 2000 (Gündem 2000)

(Photo: European Commission)

1997 yılında AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve  genişleme öncesi ve sonrası giderleri belirten taslak. 1999 Berlin Zirvesi'nde kabul edilmiştir.

Burada kabul edilen rakamlar daha sonra Aralık 2002'de toplanan Kopenhag Zirvesi'nde bir miktar daha arttırılmıştır.

Linkler

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm