Deklarasyonlar

Bir Antlaşma'ya eklenen ancak kendileri bağlayıcı olmayan metinler. Bu metinler yasal olarak bağlayıcı maddelerin yorumlanmasına yardımcı olabilmektedirler.

Notlar