Devredilen İşlemler

Yasa yapıcılar, AB Komisyonu’na AB yasasının yada çerçeve yasasının belirli zorunlu olmayan öğelerini ekleme yada karar verme anlamına gelen düzeltme seçeneğini sunmaktadır.

Bu kavram Anayasal Antlaşma’ya Konvansiyon’un teklifleri doğrultusunda eklenmiş olup, devredilen düzenlemelerle ilgili bkz. Madde I-35.

Notlar