Demokrasi Forumu

Jens-Peter Bonde, co-chair of the Democracy-Forum (Photo: EUobserver.com)

Konvansiyon, Euro kuşkucuları and [w euro_realists]   ve Euro gerçekçileri ’nden oluşan bir AB Eleştiri grubuna sahiptir.

Ortak Avrupa yasalarının ulusal parlamentolar tarafından da kararlaştırıldığı alternatif bir taslak Antlaşma teklif etmişlerdir.

Bu sistem kapsamında her ulusal parlamento, ulusal parlamentonun Avrupa Komitesi haftalık toplantısına katılacak kendi Komiserini atayacaktır.

Notlar

Demokrasi Forumu Jens-Peter Bonde , David Heathcoat-Amory ve Jan Zahradil tarafından ortak başkanlıkla idare edilmektedir.

Linkler

Bkz: http://www.democracy-forum.com