Tarım harcamaları

Agriculture and Fisheries Council (Photo: Council of the European Union 2009)

Toplam harcamaların yüzde 45'ini oluşturan tarım harcamaları ile tarım sektörü AB bütçesinin en büyük bölümünü oluşturur.

Gelecek

Ekim 2002'de gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde tarım harcamaları için aşağıdaki azami rakamlar belirlenmiştir: