ECOFIN

(Photo: EUobserver.com)

Ekonomik ve Parasal Birlik. ’i de idare eden Ekonomik ve Mali İşler Bakanları Konseyi’nin popüler kısaltmasıdır.

Euro’yu (Euro Bölgesi ülkeleri, bazen popüler adıyla Euroland  olarak bilinmektedir) kabul eden 12 ülkenin resmi toplantılarından önce, bu ülkelerin bakanları arasında bazen gayri resmi toplantılar olmaktadır. Bu toplantılar Euro para birimini kaç ülkenin benimseyeceğinin belirsiz olduğu dönemden kalma bir ifadeyle ayrıca Euro-X toplantıları diye de adlandırılmaktadır.

Gelecek

Konvansiyon, Euro’yu kabul eden ülkelerden gelen ECOFIN bakanları için resmi bir rol önermektedir. Bunlar, Euro Grubu’nun özel bir protokolü doğrultusunda 2½ yıllığına seçilecek bir başkan ile gayri resmi bir Euro-kulübü kuracaklardır.

25 ülkelik bir AB’de, tüm başvuru sahibi ülkeler  katılım antlaşmalarıyla en sonunda katılmak taahhüdünde bulundukları halde, yarıdan azı Euro ülkesi-üyesi olacaktır.

Linkler

http://www.europa-web.de/europ......a/03euinf/10counc/econfina.htm