AIDS

(Photo: www.herdaily.com)

Kamnu sağlığı alanında Avrupa Birliği AIDS araştırmalarına destek vermektedir. Gelişmekte olan ülkeler için de bir Avrupa Hareketi Programı vardır. (Yoksullukla mücadele kapsamında HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtmayla mücadelenin üzerine eğilinmektedir).

2003 yılında Avrupa Birliği bütçesindeki Avrupa Gelişme Fonu'ndan 42 milyon Euro'yu Global Sağlık Fonu'na aktarmaktadır.