Gelişmiş İşbirliği

The European Council must unanimously approve any "enhanced co-operation" (Photo: European Commission)

1999 Amsterdam Antlaşması, bağımsız Üye Devletlere, herhangi bir anlaşmaları "AB müktesebatı" ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (CFSP)’nı  etkilemediği sürece kendi aralarında daha yakın işbirliği kurmalarına izin vermiştir.

Herhangi bir gelişmiş işbirliği Avrupa Konseyi’nin oybirliği  kararıyla onaylanmalıdır. Bu, ülkelerin tek başına veto etmesine olanak vermiştir. Bu hüküm, bu nedenle elde edilmesi zor olup hiç kullanılmamıştır.

1 Şubat 2003 tarihinden itibaren Nice Antlaşması, eğer nitelikli çoğunluk  tarafından özel AB yetkisive savunma ile askeri meseleler konularına düşen alanlar dışındakiler için onaylanırsa,  sekiz ülkenin (ayrıca CFSP için) gelişmiş işbirliğine izin vermektedir.

Notlar

Bazı Euro eleştirmenleri, gelişmiş işbirliğini iki katlı, iki sınıflı AB için yasal temeli oluşturması nedeniyle AB üyelerinin alt grupları için görmektedir. Eğer AB içinde bir çoğunluk oluşturacak kadar büyük bir Üye Devletler grubu kendi aralarında karar almaya karar verirse, Üye Devletler’in kalanına danışmadan AB’yi yürütebilecektir.

Diğerleri bunu bir esneklik aracı olarak görmektedir. Konvansiyon Savunma çalışma grubu ve savunma konusunda bir Fransız-Alman önerisi gelişmiş işbirliğinin savunma meselelerine kadar genişletilmesini teklif etmiştir ve Anayasa taslağı gelişmiş işbirliği üzerine özel kurallar teklif etmektedir