Çevre pulu

Avrupa Birliği'nin 12 yıldızla çevrili sarı bir çiçek sembolü olan kenci çevre pulu vardır.