Çevre Politikası

The EU sets minimum standards for such things as pollution. (Photo: Belgian EU Presidency)

AB yasası çevre koruması için minimum kuralları tayin etmektedir. Çevre ile ilgili kararların çoğu Nitelikli Çoğunluk Usülü ile AB Konseyinde ve ortak karar usülü ile Parlamento'yla birlikte alınır. Ancak  enerji. şehir ve ülke planlaması, su kaynaklarının yönetimi gibi istisnai konularda oybirliği ile karar alınır.

Üye ülkeler AB'nin öngördüğünden daha yüksek çevre standartları koyma hakkına sahiptirler. Çoğunlukla çevre koruması için getirilen ulusal kurallar serbest ticareti engelleyici olarak görülür. Böyle kurallar İç Pazar kurallarına veya AB antlaşmalarının prensiplerine karşı gelse de 95. madde gereği AB iç pazarı düzenlerken çevre konularını da gözönüne almalıdır.

Gelecek

Anayasa Taslağı daha fazla sayıda kararın nitelikli çoğunluk usülüyle alınmasını önermektedir. Ayrıca çevre politikasının bir paylaşılan yetki olmasını, yani AB kanunlarının ulusal kanunlara üstün gelmesini önermektedir.

Linkler

Ayrıca bkz.  Çevre Hükmü.
http://europa.eu.int/comm/environment/ European Environment Information and Observation NETwork: http://www.eionet.eu.int