Hayvan hakları

(Photo: www.rvc.ac.uk)

AB Ortak Tarım Politikası Ortak Tarım Politikası hayvan hakları konusunda maddeler içermektedir.

Hayvan hakları sorunu ilk kez 1991-1992 yıllarında siyasi birlik konunsunu görüşmek üzere toplanan bir Hükümetlerarası konferans sırasında gündeme gelmiştir.

Avrupa Birliği'nin hayvanlara karşı sorumluluklarını içeren bir protokol Amsterdam Antlaşması'na eklenmiş olsa da AB ülkeleri arası sınırlardaki veteriner kontrollerinin kaldırılması taşınan hayvanların içinde bulunduğu şartları kötüye götürmüştür.

Notlar

The EU Parliament has an inter-group for animal welfare, which is critical of the existing rules. AB Parlamentosu'nda halihazırdaki hayvan haklarını yetersiz bulan bir partilerarası grup bulunmaktadır.

Linkler

http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/index_en.ht