Cezalar

(Photo: European Commission)

AB direktiflerini uygulamadıkları takdirde üye ülkelere günlük cezalar uygulanabilir. Euro'ya geçen üye ülkeler de % 3'lül bütçe açığı sınırını aşarlarsa cezalandırılabilirler.

Linkler

Bkz. Ekonomik ve Parasal Birlik, EMU değerleri, Yaklaşım Kriterleri and İstikrar ve Büyüme Paktı.