Kürtaj

Staunchly Catholic populations in Ireland, Malta and Poland are opposed to abortion. Photo: Mariacki church in Gdansk, Poland (Photo: EUobserver.com)

Avrupa Birliği'nin kürtaja izin verme veya yasaklama konusunda kanun yapma yetkisi yoktur. Ancak 1991 yılının Eylül ayında Avrupa Adalet Mahkemesi SPUC v. Grogan davasında TEC'in 50inci maddesine göre bir hizmet teskil edebilecegini karara bağlamıştır. Bunun üzerine katı kürtaj karşıtı kuralları olan İrlanda Maastricht Anlaşması'na AB kanunlarının milli kanunlardan üstün olmasını engelleyebilecek bir protokol eklenmesini istemiştir.

2002 Aralık ayında Malta da üyelik müzakereleri sırasında benzer bir ayrıcalık elde etmiştir.

Polonya da kürtajın kanunen yasak olduğu bir başka katılımcı ülkedir. Bu ülke de katılım antlaşmasına kürtaj ve ahlaki değerlerle ilgili bir özel bir anlasma (tek taraflı deklarasyon) ekletmiştir.

Notlar

Haziran 2002'de Avrupa Parlamentosu yayınladığı bir önergede (resolution) üye ve aday ülkelerde yasal kürtaj hakkına izin verilmesini talep etmiştir.

Linkler

http://www.ippf.org/regions/eu....../choices/v28n2/legislation.htm
http://www.lifesite.net/ldn/2003/jan/03010204.html