Futbol

Danish red and white football supporters (Photo: Notat)
1995 yılında Bosman davası 'nı karara bağlayan AB Divanı profesyonel futbol'un da bir ekonomik aktivite olduğunu göstermiş oldu. Böylece futbocuların da AB antlaşmalarıyla belirlenen ve işçilerin serbest dolaşımını belirleyen kanunlara tabii oldukları kesinlik kazandı.