Fonksiyonalism (Görevselcilik)

Map of the European Union (Photo: www.delalb.ec.europa.eu/en/about_the_eu/eu_sy..)

Hükümetlerin fonksiyonlarını yavaş yavaş ulusal seviyeden uluslarüstü seviyeye devredeceğini iddia eden bir Avrupa entegrasyon teorisi.

Bu teori büyüklüğün önemini abartmakta ve demokratik sorumluluğun önemini küçümsemektedir.