Özel temsilcilerin atanması

(Photo: EU Commission)
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (CFSP) alanında Avrupa Birliği spesifik politikalar için özel temsilci atayabilir. Nice Antlaşması'na göre özel temsilciler  nitelikli çoğunluk  usülüyle atanabilir.