Cenevre Konvansiyonu

(Photo: UN)

1951 yılından beri Birleşmiş Milletler'in iltica hakkındaki kanunlarını düzenleyen konvansiyon. Bu konvansiyon her mülteciye bulunduğu ülkede yaptığı iltica başvurusunun en azından gözden geçirilmesi hakkını verir. Ancan konvansiyon başvurunun yapıldığı ülkede alınan karar üzerinde bir etki yapamaz. Bu yüzden de ileriki yıllarda Dublin Konvansiyonu imzalanmıştır.

Linkler

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/93.htm