Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Bölgesi

(Photo: thesetides.com)

Polis, adalet, göç ve mülteciler konusunda  Adalet ve İçişleri işbirliği başlığı altında antlaşmalara bir hedef eklenmiştir.

Notlar

Artık, Anayasa taslağında Kısım III’teki bölüm IV’ün adıdır.

Linkler

Ayrica Bakınız Konvansiyon Çalışma Grupları.