Hiyerarşi

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Avrupa Komisyonu Fransız Merkezi İdaresi gibi yapılandırılmış olup sivil memurların yalnızca bir üst mevkideki muhataplarıyla konuşmalarına izin veren çok hiyerarşik bir kurumdur. Mektuplar çok uzun bir komuta zincirinden geçtikten sonra yanıtlanmakta, bu da gereksiz zaman kayıplarına neden olmaktadır.