Üyelerin Mutlak Çoğunluğu

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)

Genelde Avrupa Parlamentosu kararlarını  basit çoğunlu usülüyle alır. Özel durumlarda, örneğin  ortak karar usülünde, bütçe konularında ve AB'nin genişlemesini onaylamada mutlak çoğunlukla karar alır. 1 Mayıs 2004 tarihine kadar üyelerin mutlak çoğunluğu için  mevcut 626 oydan en az 314'ü gerekmektedir.

Notlar

Eğer AB milletvekilleri Komisyon'a gensoru/kınama vermek istiyorlarsa bunun için hem oy verenlerin üçte ikilik çoğunluğu, hem ve mutlak çoğunluk gerekmektedir.

Gelecek

1 Mayıs 2004'de 10 yeni üyenin katılımıyla gerçekleşecek genişlemeden sonra yeni mutlak çoğunluk için mevcut 736 oydan 369u gerekecektir

Linkler

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_en.htm