Yargılamalar

Group Photo at Maastricht, December 1991 (Photo: European Commission)

Maastricht’teki Antlaşma değişikliklerini hazırlamak amacıyla 1990 yılında Roma’da AB Parlamentosu ile ulusal Parlamentolar arasında ortaklaşa bir toplantı düzenlenmiştir.

 

Gelecek

Bir sonraki anayasal Antlaşma, Konvansiyon tarafından hazırlanmıştır. Daha sonra bu, bir hükümetlerarası konferansa sunulacaktır.

Konvansiyon yöntemi gelecekteki antlaşmaları hazırlamakta bir standart haline gelebilir.