MEDA

1996 yılından bu yana AB'nin Akdeniz ülkeleriyle olan ortaklık programı. Bu programa Cezayir, Kıbrıs (Rum Yönetimi), İsrail, Ürdün, Malta, Mısır, Filistin Yönetimi, Tunus, Suriye ve Türkiye dahildir. Programın amacı  Avrupa-Akdeniz Ortaklığı yoluyla bir serbest ticaret bölgesi oluşturmaktır.

Linkler

Ayrıca bkz. Avrupa-Akdeniz Ortaklığı
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/