Monnet profesörleri

Jean Monnet (Photo: European Commission)

Avrupa Birliği Avrupa üniversitelerinde Avrupa entegrasyonu üzerine ders vermek üzere yüzlerce Monnet  profesörü diye adlandırılan öğretim görevlilerine maaş vermektedir. Bu profesörlerin Avrupa Birliği entegrasyonuna desteği arttırmak gibi önemli etkileri bulunmaktadır.

Notlar