Fas Krallığı

Nüfüsu 29.2 milyon ve yüzölçümü 710.850 km kare olan Kuzey Afrika ülkesi. 1987 yılında AB için üyelik başvurusu yapmasına rağmen bir Avrupa ülkesi olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi (aday) ülke olarak kabul edilmemiştir. Ancak AB ile özel bir işbirliği antlaşması mevcuttur.

Linkler

Ayrıca bkz. Mağrip ülkeleri.
http://www.morocco.com/