Iltica (Sığınma)

Refugees seek asylum in the European Union from many countries, including Afghanistan (Photo: European Commission)

Avrupa Birliği'nin iltica (sığınma) konusunda ortak bir politikası vardır. Sözkonusu politika nitelikli çoğunluk usulü ile karara bağlanmaktadır.

Şubat 2003'te alınan ve Dublin Konvensiyonu'nun yerine geçen düzenlemeye göre iltica (sığınma) başvurusuna muhatap olan ilk AB üyesi ülke, diğer tüm AB ülkeleri adına hareket edecektir. Ancak bu kural Birleşmiş Milletler Konvansiyonları'na uymadığı ve kimi ilticacıları korumasız bıraktığı için sıkça eleştirilmektedir.

Bağlantılar

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s17000.htm#ASILE