Polonya

Leszek Miller, Prime Minister and Wlodzimierz Cimoszewicz, Minister for Foreign Affairs of Poland signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)

312.000 kilometrekarelik yüzölçümü ve 38.6 milyonluk nüfusuyla Polonya Türkiye'den sonraki en büyük aday ülkedir.  1 Mayıs 2004'te AB üyesi olması beklenen Polonya 1994 yılında üyelik için başvurmuş ve Avrupa Antlaşması'na taraf olmuştur.

Gelecek

Polonya'nın İspanya gibi Konsey'de 321 oyun 27'sine sahip olacağı ve AB Parlamentosunda 54 vekille temsil edileceği beklenmektedir.

Linkler

http://www.kprm.gov.pl/
http://www.poland.pl/