Protokol

Protokol çoğunlukla bir antlaşmaya eklenen ve belli bir konuyu açıklayan yasal bir teksirdir. Üye ülkeler tarafından onaylanması durumunda antlaşmaya eklenen protokolün de antlaşmaya eşit bir yasal statüsü vardır.