Ozon tabakası

Avrupa Birliği ozon tabakası'na zarar veren maddelerin kullanımını sınırlayan Montreal Protokol'üne taraf olmuştur.