Acil Müdahele Gücü

(Photo: Notat)

Avrupa'nın tümü için tek bir silahlı kuvvetler fikri uzun yıllardır ortadadır. Bir Avrupa ordusu için ilk kayde değer öneri Aralık 1999'daki Helsinki Zirvesi'nde gelmiştir. Acil Müdahele Gücü'nün oluşturulması Şubat 2000'de AB'nin savunma bakanları tarafından onaylanmış, ve bakanlar 2003 yılında 60 bin kişilik bir ordu oluşturmayı taahhüt etmişlerdir. Bu Acil Müdahele Gücü'nün NATO'nun yanında bir ek kuvvet olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Bu gücün en büyük destekleyicisi olan Fransa bağımsız bir Avrupa ordusunun da kurulmasını savunmaktadır. Ancak diğer üye ülkeler NATO ittifakının bölünmesi gibi sebeplerden ABD ile ilişkilerin gerginleşeceğinden endişe duymaktadır.

Linkler

Ayrıca bkz. Savunma.