Katılım

The flags of the 25 Member States of the European Union after the enlargement of May 1st, 2004. (Photo: imemc.org)

AB'ye katılmak için üye olacak ülkeler halihazırda üye olan ülkelerle bir katılım antlaşması imzalarlar. 16 Nisan 2003'de on ülke bu katılım anlaşmalarını imzalamıştır. Katılım Antlaşmaları yeni üye devletlerin halihazırdaki üye devletlerle aynı hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu belirtir. Özel protokollerde belirtilen bazı yükümlülükler ise ancak katılımdan sonra yürürlüğe girerler.  Katılım antlaşmaları yeni üye ülkeler ve diğer üye ülkeler tarafından oybirliğiyle kabul edilmelidir.

Kıbrıs Rum Kesimi hariç her aday ülkede AB üyeliği icin referandum yapılmıştır. Eğer herhanbibir ülke bu antlaşmayı onaylamazsa nitelikli çoğunluk vb. gibi konular için arana oy ve sandalye sayıları orantılı olarak değistirilecektir.

Notlar

Bir katılım antlaşması yürürlüğe girdiğinde bu onaylanacak ve bütün onaylama araçlarını muhafaza eden İtalya Cumhuriyeti'ne gönderilecektir.

Linkler

http://europa.eu.int/comm/enla......rgement/negotiations/index.htm
http://www.cyprus-eu.org.cy/eng/home.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a10