Romanya

The Romanian Commericial Bank headquarters building (Photo: European Commission)

22.5 milyon nüfuslu ve 235.500 kilometrekare yüzölçümlü başvuru sahibi (aday) ülke. AB ile 1995'ten bu yana w europe_agreements]Avrupa Antlaşması[/w] ve 1998'den bu yana Katılım Ortaklığı Antlaşması vardır.

Aralık 2002'deki Kopenhag Zirvesi Romanya'nın ivmesini koruması ve müzakerelerdeki ivmesini koruması durumunda 2007 yılında AB üyesi olabileceğini belirtmiştir. 2002 Aralığında 31 bölümden oluşan müzakerelerin 19 bölümü sonuçlandırılmıştır.

Linkler

http://www.europarl.ep.ec/enla....../applicants/romania_hoe_en.htm
http://www.gov.ro