Rusya

The Russian flag and emblem (Photo: Russian government)

Rusya'nın nüfusu 147 milyon ve yüzölçümü de 17 milyon km karedir. Yüzölçümü itibariyle dünyanın en büyük ülkesidir.

AB- Rusya ilişkilerinin yasal temeli 1994 Ortaklık ve İşbirliği antlaşmasıdır. AB Rusya'ya olan yaklaşımını 1999 yılında uygulamaya başladığı ortak stratejisi ile resmileştirmiştir.

Rusya'ya yapılan teknik yardım  TACIS programı dahilinde gerçekleştitilmektedir.  Buna ek olarakRusya - AB arasında belli sayıda bilimsel ve teknoloji alanında anlaşmalar da yapılmıştır.

AB siyasetçilerinin çoğu ve Avrupa Komisyonu gelecekte de Rusya'yı bir AB üyesi olarak görmemektedir. Rusya'nın üyeliğine karşı olan muhalefet özellikle ülkenin büyük nüfusu üzerinde durmaktadır. Tam üyelik yerine Avrupa Birliği Rusya'ya özel bir ortaklık anlaşması önermektedir.

2002 yılında Rusya ve AB Kaliningrad'dan Rusya'ya geçecek Rus vetandaşları içim özel bir vize uygulaması üzerinde anlaşmaya vardılar.

Linkler

http://www.gov.ru
http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/