Tek Avrupa Senedi - TAS (veya Avrupa Tek Senedi -ATS)

Tek Avrupa Senedi bir AB antlaşmasının adıdır. TAS 1986 yılında imzalandı ve Danimarka ve İrlanda'daki referandumlar sonunda 1987 yılında yürürlüğe girdi. Maastricht Antlaşması ile birlikte kurucu antlaşmaları en fazla değişiklik getirdi. TAS İç Pazar için nitelikli çoğunluk usülünü getirerek tek pazarın yürürlüğe girebilmesi için gereken 300 kadar kanunun kabul edilmesine olanak sağladı. Ayrıca Avrupa Parlamentosuna kanunlarda değişiklik yapma imkanı veren  işbirliği usülü de getirildi.

Linkler

Ayrıca bkz. Çevre hükmü, Internal Market and Cassis de Dijon.
http://www.historiasiglo20.org/europe/acta.htm
http://www.europa.eu.int/eur-l......reaties/selected/livre509.html