Istikrar ve Büyüme Paktı

(Photo: EU Commission)

 İlk olarak Maastricht Antlaşması'nda belirtilen ve 1997'de tek para birimine geçen ülkelerin ekonomilerini benzer kriterlere getirmek için imzalanan pakt.

İstikrar Paktına 1997'de Amsterdam Avrupa Konseyi'nde karar verilmiştir. Bu pakt üye ülkelerin bütçelerinin ya dengede ya da artıda olması gerektiğini belirtmiştir. Pakt ayrıca üye ülkelerinin bütçe açıklarının (bütçe açığı kamu harcamalarının toplanan vergilerden daha fazla olduğu durumlarda oluşur). GSMH'larının %3'ünün altında olmasını zorunlu kılmıştır.

Notlar

Bu pakt Romano Prodi tarafından Euro'ya geçen ülkeler ekonomik durgunluktayken kamu harcamalarını arttırdığı için 'aptalca' olarak nitelendirilmiştir.

Linkler

http://europa.eu.int/comm/econ......bout/activities/sgp/sgp_en.htm http://www.lemonde.fr/recherch......ml?message=redirection_article