Türkiye

The Turkish flag (Photo: EUobserver.com)

Aralık 2002'deki Kopenhag zirvesi Türkiye'yi katılım öncesi ülke konumuna sokmuştur. Türkiye'nin Kopenhag Kriterlerini yerine getirip getirmediğinin AB Konseyi tarafından 2004 Aralığında belirlenecek olmasına rağmen Türkiye 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren katılıma yönelik mali yardım almaya başlayacaktır.

Türkiye Avrupa Topluluğuyla 1963 yılında bir Ortaklık Antlaşması imzaladı. 1987 yılında AT üyeliği için basvuran Türkiye 1991 yılında nihayet bir Avrupa Antlaşması imzaladı. AT ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği 1995 yılında tamamlandı. 2000 ve 2001 yıllarında Komisyon Türkiye için bir katılım öncesi strateji belirledi ve Türkiye ile bir Katılım Ortaklığı imzalandı.

Türkiye 610 bin kişilik silahlı kuvvetleriyle dünyanın sekizinci, Avrupa'nın en büyük ordusuna sahiptir. Aralık 2002'de Türkiye AB'nin NATO üslerini AB askeri amaçları için kullanabileceğini kabul etti.

Gelecek

Türkiye'nin AB üyeliği fikri Konvansiyon Başkanı Giscard d`Estaing ve diğer önde gelen Hristiyan Demokrat politikacılar tarafından kabul görmemistir.

Türkiye'nin nüfusunun 2000-2005 yıllarında 69.2 milyondan 2010-2015 yıllarıda 78.4 milyona ve 2020-2025 yılları arasında 86.2 milyona çıkması beklenmektedir. Böylelikle Türkiye üye olduğu takdirde en büyük AB ülkesi olacaktır.

Linkler

http://europa.eu.int/comm/enlargement/turkey/index.htm
http://www.turkey.org
http://www.mfa.gov.tr