Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

World Trade Organization headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

Tarifeler ve Ticaret Hakkında Genel Antlaşma'nın yerini alan ve görevi dünya ticaretinin serbest ticaret prensiplerine göre yürütülmesini sağlamak olan örgüttür.

AB WTO (Dünya Ticaret Örgütü) görüsmelerinde AB Komisyonu tarafından temsil edilmekte ve AB'nin tutumları nitelikli çoğunluk usülüyle belirlenmektedir.

Linkler

http://www.wto.org/