ACP (Afrika, Karibik, Pasifik) Ülkeleri

Jean Robert Goulongana, Secretary general of the ACP Group (Photo: European Commission)

Çoğunlukla AB ülkelerinin eski sömürgelerinden oluşan ve ticaret ve yardım konusunda AB ile özel anlaşmaları bulunan Afrika, Karibik ve Pasifik ülkeleri.

2000 yılında eski Lome Konvansiyonu tekrar müzakere edilerek 20 yıl daha uzatılmış ve Cotonou Anlaşması olarak yeniden adlandırılmıştır. Bu yeni anlaşma şimdi 78 ülke ve 640 milyon insanı kapsamaktadır. Küba'nın üyeliği de müzakere halindedir.

Linkler

http://europa.eu.int/comm/deve......y/country/country_en.cfm  http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s05032.htm  http://www.euforic.org/actors/en/direct/acpcount.htm