Cotonou Anlaşması

Exporting Cocoa from Ghana as part of the Conou Agreement (Photo: European Commission)

Avrupa Birliği ve Afrika Karibik ve Pasifik (ACP) ülkeleri arasındaki ilişkiler 2000 yılında Benin'in başkenti Cotonou'da imzalanan Cotonou Anlaşmasıyla şekillendirilmiştir. Eski Lome V Anlaşması'nı takip eden Cotonou Anlaşması 20 yıllığına yenilenmiştir. Cotonou anlaşmasının getirdiği en büyük yenilik AB ile işbirliğinin siyasi alana da genişlemesidir. 

Notlar

Linkler

Ayrıca bkz. Yardım ve Kalkınma,         Avrupa Kalkınma Fonu (EDF)
http://www.acpsec.org/gb/cotonou/accord1.htm