Yardım ve Kalkınma

ECHO - European Commission Humanitarian Aid Office, in collaboration with UNICEF in Burundi, Africa (Photo: European Commission)

Avrupa Birliği ve üye ülkeleri fakir ülkelere dünyada en çok yardım yapanlardır. Sadece Avrupa Birliği (üye ülkelerin milli yardımları hariç) 2001 yılındaki 9.7 milyar Euro'luk yardımla dünyada 5inci sıradadır. AB'nin fakir ülkelere yardımı ABD'nin yardımlarının 4 katı civarındadır.

Linkler

Ayrıca bkz.  Cotonou Anlaşması, Kalkınma Politikası, Avrupa Kalkınma Fonu (EDF).
http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm